Image Caption

Ochrona obiektów przemysłowych

Struktura firmy oraz jej personel zapewnia profesjonalną znajomość tematu w zakresie funkcjonowania takich służb zarówno w firmach pracujących na potrzeby obronności kraju, jak i też innych zakładów przemysłowych. Dla potrzeb Zleceniodawców możemy tworzyć dla obiektów profesjonalne plany ochrony.

Image Caption

Monitorowanie, patrole i interwencja

Oferujemy usługi monitoringu obiektów stałych i w ruchu w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne co zapewnia niezawodny, całodobowy nadzór monitorowanego i chronionego obiektu w zakresie monitoringu elektronicznego, wizyjnego i GPS. Posiadamy rozbudowaną sieć Grup Patrolowo – Interwencyjnych oraz Grup Konwojowych.

Image Caption

Konwoje

Sieć Grup Konwojowych pozwala na realizowanie dla naszych klientów usług:
• konwojowania wartości pieniężnych,
• konwojowania przesyłek wartościowych,
• konwojowania dokumentów specjalnego znaczenia,
• konwojowania kruszców i innych przedmiotów wartościowych na terenie kraju i za jego granicami.

Image Caption

Zarządzanie techniczne nieruchomościami

Nasza oferta skierowana do Państwa, zawiera szereg gotowych, kompleksowych rozwiązań, których głęboko przemyślana konfiguracja pozwoli nam w ścisłej współpracy z Państwem przygotować szczegółową ofertę usług, zaspokajających Państwa wysokie wymagania w zakresie Zarządzania Technicznego Nieruchomościami.

Image Caption

Sprzątanie

Realizujemy szereg usług porządkowo - czystościowych na podstawie stałych umów, a także na zlecenia jednorazowe. Sprzątamy pomieszczenia administracyjno - biurowe, place, hale produkcyjne i magazynowe, powierzchnie handlowe i wystawiennicze, tereny zielone, z pielęgnacją zieleni. Świadczymy usługi utrzymania czystości na terenie osiedli mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Image Caption

Pielęgnacja terenów zielonych

Realizujemy prace porządkowe w zakresie pielęgnacji terenów zielonych w szerokim tego słowa znaczeniu. W zakresie tym zawiera się:
• pielęgnacja klombów i kwietników,
• koszenie trawników,
• strzyżenie żywopłotów,
• pielęgnacja drzew i krzewów,
• usuwanie suchych konarów drzew,
• prace porządkowe w parkach i inne.

Image Caption

Outsourcing etapów produkcji

Outsourcing jest jedną z usług najdynamiczniej rozwijających się w naszej firmie. Wynika to z naszej dużej elastyczności, dobrej relacji ceny do efektów. Dzięki korzystaniu z naszych zasobów pracowniczych nasi Klienci mogą skoncentrować się na głównym profilu swojej działalności, obniżyć koszty obsługi kadrowej oraz przerzucić odpowiedzialność za frekwencję pracowników na naszą firmę.

Image Caption

Ochrona osób i mienia

Nasi pracownicy ochrony są przeszkoleni i umundurowani zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia oraz z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni. Możemy wyposażyć pracowników ochrony w środki łączności bezprzewodowej, a w przypadkach przewidzianych prawem również w środki przymusu bezpośredniego i broń.

 

PIAST GROUP Sp. z o.o. od ponad 60 lat zajmuje się ochroną osób i mienia, wykonywaniem usług porządkowo–czystościowych, obsługą procesów produkcyjnych oraz wieloma innymi usługami, których oczekują od nas nasi Klienci. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalnemu podejściu do realizowanych usług oraz chęci poszukiwania co [ ... ]•  posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług,
•  zatrudniamy prawie 5000 osób,
•  jesteśmy firmą stabilną pod względem organizacyjnym i finansowym posiadającą długoletnie doświadczenie i tradycję,
•  PIAST GROUP posiada uprawnienia przysługujące Zakładom Pracy Chronionej, [ ... ]


siedziba główna:

59-220 Legnica

ul. Jaworzyńska 67

tel.: 76 856 57 58