img-corners
 
Nasze atuty

•  posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług,
•  zatrudniamy prawie 5000 osób,
•  jesteśmy firmą stabilną pod względem organizacyjnym i finansowym posiadającą długoletnie doświadczenie i tradycję,
•  PIAST GROUP posiada uprawnienia przysługujące Zakładom Pracy Chronionej,
•  nie posiadamy zaległości płatniczych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym,
•  przyjmujemy pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody w przypadkach przewidzianych umową (zgodnie z zasadami polisy ubezpieczeniowej),
•  posiadamy stosowne ubezpieczenia kontraktowe i deliktowe na prowadzoną działalność.

Strategia rozwoju


•  świadczenie usług na wysokim poziomie organizacyjnym i jakościowym, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2000,
•  tworzenie klimatu zmierzającego do obustronnej satysfakcji Zleceniodawca - Zleceniobiorca,
•  zapewnienie dobrych warunków pracy i wysoki poziom zabezpieczenia socjalno - rehabilitacyjnego pracowników.

 

PIAST GROUP Sp. z o.o. od ponad 60 lat zajmuje się ochroną osób i mienia, wykonywaniem usług porządkowo–czystościowych, obsługą procesów produkcyjnych oraz wieloma innymi usługami, których oczekują od nas nasi Klienci. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalnemu podejściu do realizowanych usług oraz chęci poszukiwania co [ ... ]•  posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług,
•  zatrudniamy prawie 5000 osób,
•  jesteśmy firmą stabilną pod względem organizacyjnym i finansowym posiadającą długoletnie doświadczenie i tradycję,
•  PIAST GROUP posiada uprawnienia przysługujące Zakładom Pracy Chronionej, [ ... ]


siedziba główna:

59-220 Legnica

ul. Jaworzyńska 67

tel.: 76 856 57 58