Ochrona osób i mienia

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia naszych Klientów realizujemy usługi:

  • ochrony wewnętrznej i zewnętrznej zakładów,
  • ochrony budynków użyteczności publicznej,
  • ochrony parkingów i placów,
  • zabezpieczenia obiektów o obowiązkowej ochronie,
  • zabezpieczenia imprez masowych i okolicznościowych.

W zależności od ustalonego zakresu powyższa usługa zapewnia:

  • przeciwdziałanie wejściu na chroniony teren osób nieuprawnionych,
  • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Zleceniodawcy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikającychz w/w zdarzeń,
  • kontrolę ruchu osobowo – towarowego,
  • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, życia i nietykalności osobistej osób przebywających na terenie chronionym.

Nasi pracownicy ochrony są przeszkoleni i umundurowani zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia oraz zasadami obowiązującymi w PIAST GROUP Sp. z o.o.

W zależności od potrzeb instalujemy na obiektach naszych Klientów elektroniczne systemy monitoringu alarmowego lub wizyjnego.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa i raportowania służby wyposażamy pracowników ochrony w dodatkowe środki ochrony technicznej oraz rejestratory obchodów działające w czasie rzeczywistym na bazie systemów GSM.

Dla naszych Klientów przygotowujemy profesjonalne plany ochrony i wszystkie instrukcje regulujące zasady pracy pracowników ochrony (instrukcje ruchu osobowego, ruchu samochodowego, ruchu towarowego, gospodarki kluczami i in.).

 

PIAST GROUP Sp. z o.o. od ponad 60 lat zajmuje się ochroną osób i mienia, wykonywaniem usług porządkowo–czystościowych, obsługą procesów produkcyjnych oraz wieloma innymi usługami, których oczekują od nas nasi Klienci. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalnemu podejściu do realizowanych usług oraz chęci poszukiwania co [ ... ]•  posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług,
•  zatrudniamy prawie 5000 osób,
•  jesteśmy firmą stabilną pod względem organizacyjnym i finansowym posiadającą długoletnie doświadczenie i tradycję,
•  PIAST GROUP posiada uprawnienia przysługujące Zakładom Pracy Chronionej, [ ... ]


siedziba główna:

59-220 Legnica

ul. Jaworzyńska 67

tel.: 76 856 57 58