Outsourcing etapów produkcji

W ramach powyższej usługi realizujemy dla naszych Klientów m.in. następujące usługi:

 • pakowanie produktów,
 • sortowanie i segregacja,
 • montaż podzespołów,
 • obsługa etapów produkcyjnych w przemyśle spożywczym i konfekcyjnym,
 • obsługa magazynów,
 • prace polowe.

Outsourcing jest jedną z usług najdynamiczniej rozwijających się w naszej firmie. Wynika to z naszej dużej elastyczności, dobrej relacji ceny do efektów. Dzięki korzystaniu z naszych zasobów pracowniczych nasi Klienci mogą skoncentrować się na głównym profilu swojej działalności, obniżyć koszty obsługi kadrowej oraz przerzucić odpowiedzialność za frekwencję pracowników na naszą firmę.

W branży cukrowniczej w zakresie usług outsoucingowych realizowaliśmy następujące usługi:

 • obsługa krajalnic,
 • obsługa łapaczy,
 • pomoc filtracji,
 • wirówkarz,
 • próbobiorca,
 • procentowy,
 • wagowy,
 • laborantka,
 • pracownik gospodarki wodno-ściekowej,
 • pracownik nawęglania i odżużlania,
 • obsługa brykieciarki.
 

PIAST GROUP Sp. z o.o. od ponad 60 lat zajmuje się ochroną osób i mienia, wykonywaniem usług porządkowo–czystościowych, obsługą procesów produkcyjnych oraz wieloma innymi usługami, których oczekują od nas nasi Klienci. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalnemu podejściu do realizowanych usług oraz chęci poszukiwania co [ ... ]•  posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług,
•  zatrudniamy prawie 5000 osób,
•  jesteśmy firmą stabilną pod względem organizacyjnym i finansowym posiadającą długoletnie doświadczenie i tradycję,
•  PIAST GROUP posiada uprawnienia przysługujące Zakładom Pracy Chronionej, [ ... ]


siedziba główna:

59-220 Legnica

ul. Jaworzyńska 67

tel.: 76 856 57 58