>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
DANE TELEADRESOWE / CONTACT DETAILS
PIAST GROUP Sp. z o.o.
Rok założenia / Year of incorporation: 1951

Siedziba Spółki / Company’s registered office
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 67
tel. 76 856 57 58, fax: 76 856 57 58 w. 210

KONTO BANKOWE / Bank account number:
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr 52 1090 2398 0000 0001 3493 6801
KRS / National Court Register Number:
0000484224

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
District Court for Wrocław-Fabryczna
in Wrocław, IX Commercial Division
of the National Court Register
REGON / National Business Registry Number:
000456906
NIP / Tax Identification Number:
691-250-30-30

e-mail: piast@piast.info.pl
Internet / Website: www.piast.info.pl

Dział Marketingu / Marketing Departament
Legnica, ul. Jaworzyńska 67
tel. 76 852 49 61, tel. 76 856 57 58 w. 241
fax: 76 856 57 58 w. 240
e-mail: marketing@piast.info.pl
PIAST BUSINESS SERVICE Sp. z o.o.
Rok założenia / Year of incorporation: 2000

Siedziba Spółki / Company’s registered office
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 67
tel. 76 753 02 18, fax: 76 856 57 58 w. 210

KONTO BANKOWE / BANK ACCOUNT:
Bank Zachodni WBK S.A.
54 1090 2398 0000 0001 3493 5795


KRS / National Court Register Number:
0000132998

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
District Court for Wrocław-Fabryczna
in Wrocław, IX Commercial Division
of the National Court Register
REGON / National Business Registry Number:
390739830
NIP / Tax Identification Number:
693-190-26-24

e-mail: piastbs@piast.info.pl
”PIAST” PATROL Sp. z o.o.
Rok założenia / Year of incorporation: 2012

Siedziba Spółki / Company’s registered office
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 67
tel. 76 742 57 58, fax: 76 856 57 58 w 210

KONTO BANKOWE / BANK ACCOUNT:
Bank Zachodni WBK S.A.
20 1090 2398 0000 0001 3491 2448

KRS / National Court Register Number:
0000412811

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
District Court for Wrocław-Fabryczna
in Wrocław, IX Commercial Division
of the National Court Register
REGON / National Business Registry Number:
021835518
NIP / Tax Identification Number:
691-249-73-35

e-mail: patrol@piast.info.pl