>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
FIZYCZNA OCHRONA OSÓB I MIENIA
W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia naszych Klientów realizujemy usługi:
 • ochrony wewnętrznej i zewnętrznej zakładów,
 • ochrony budynków użyteczności publicznej,
 • ochrony parkingów i placów,
 • zabezpieczenia obiektów o obowiązkowej ochronie,
 • zabezpieczenia imprez masowych i okolicznościowych.
W zależności od ustalonego zakresu powyższa usługa zapewnia:
 • przeciwdziałanie wejściu na chroniony teren osób nieuprawnionych,
 • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Zleceniodawcy,
 • przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z w/w zdarzeń,
 • kontrolę ruchu osobowo – towarowego,
 • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, życia i nietykalności osobistej osób przebywających na terenie chronionym.
Nasi pracownicy ochrony są przeszkoleni
i umundurowani zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia oraz zasadami obowiązującymi w spółkach z GRUPY PIAST. W zależności od potrzeb instalujemy na obiektach naszych
Klientów elektroniczne systemy monitoringu alarmowego lub wizyjnego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i raportowania służby wyposażamy pracowników ochrony w dodatkowe środki ochrony technicznej oraz rejestratory obchodów działające
w czasie rzeczywistym na bazie systemów GSM.

Dla naszych Klientów przygotowujemy profesjonalne plany ochrony i wszystkie instrukcje regulujące zasady pracy pracowników ochrony (instrukcje ruchu osobowego, ruchu samochodowego, ruchu towarowego, gospodarki kluczami i inne).
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
PHYSICAL PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
The company renders the following services connected with providing protection of persons and property:
 • providing internal and external security measures,
 • safeguarding public utility facilities,
 • safeguarding car parks and other outside areas,
 • securing buildings whose protection is required by law,
 • providing mass and occasional events security.
Depending on the determined scope of services, the employees of “PIAST” GROUP:
 • prevent unauthorized persons from entering the particular company’s premises,
 • prevent crimes and offences against the Contracting Entity’s property,
 • counter the damage resulting from the aforementioned events,
 • provide monitoring of the movement of persons and goods,
 • ensure protection of health, life and bodily integrity of the people staying on the protected premises.
Our security guards have been trained and use proper uniforms pursuant to the provisions of the Protection of Persons and Property Act and according to the internal regulations in force in “PIAST” GROUP.
Depending on our customers’ needs, we install electronic systems of alarm or video surveillance on the premises of our Clients.

In order to increase safety and to enable our employees to report on their work we equip our security guards with additional technical protection devices and recorders operating in real time, based on GSM systems.

We prepare professional protection projects for our customers as well as all the regulations which our security guards have to obey (instructions referring to the movement of persons, traffic, the movement of goods, keys, etc.).