>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
OUTSOURCING ETAPÓW PRODUKCJI
W ramach powyższej usługi realizujemy dla naszych Klientów m.in. następujące usługi:
 • pakowanie produktów,
 • sortowanie i segregacja,
 • montaż podzespołów,
 • obsługa etapów produkcyjnych w przemyśle spożywczym i konfekcyjnym,
 • obsługa magazynów,
 • prace polowe.
Outsourcing jest jedną z usług najdynamiczniej rozwijających się w naszej firmie.
Wynika to z naszej dużej elastyczności, dobrej relacji ceny do efektów. Dzięki korzystaniu z naszych zasobów pracow-
niczych nasi Klienci mogą skoncentrować się na głównym profilu swojej działalności, obniżyć koszty obsługi kadrowej oraz przerzucić odpowiedzialność za frekwencję pracowników na naszą firmę.
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
PRODUCTION STAGES OUTSOURCING
We provide our customers with the following services within the above-given scope:
 • product packaging,
 • sorting and segregation of products,
 • assembly of subassemblies,
 • maintaining production stages in food and clothing industry,
 • warehouse management,
 • field work.
Outsourcing is one of the most dynamic services provided by our company due to our considerable flexibility, good price to service-quality ratio and long experience.
By using our human resources our Customers may concentrate on the main profile of their activity, decrease their personnel expenses and shift responsibility for the employees’ attendance onto our company.