>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
USŁUGI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWE
Usługi porządkowo – czystościowe realizujemy na podstawie stałych umów oraz jako zlecenia jednorazowe.

Podejmując współpracę podchodzimy do każdego Zleceniodawcy indywidualnie, konsultując stosowane środki chemiczne odpowiednio do potrzeb i wymagań.

Dokładamy wszelkich starań by wykonywane usługi były przyjazne dla przebywających w otoczeniu osób
i środowiska naturalnego.
W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania usług, do ich realizacji używamy profesjonalnych środków czystości w postaci koncentratów czołowych światowych producentów.

Nasi doradcy technologiczni ściśle współpracują
z pracownikami bezpośrednio odpowiedzialnymi za czystość w obiektach naszych Klientów, by ciągle poprawiać jakość i technologię, efektem czego jest zwiększenie satysfakcji Klienta.
Sprzątamy:
 • pomieszczenia administracyjno – biurowe,
 • hale produkcyjne i magazynowe,
 • obiekty przemysłowe (produkcja spożywcza, metalowa, elektroniczna),
 • obiekty sportowe (hale sportowe, baseny, boiska, szatnie),
 • powierzchnie handlowe i wystawiennicze, place,
 • tereny osiedli mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES
We render maintenance and cleaning services on the basis of permanent contracts and single mandate contracts.

When we start cooperation with a company we always treat each Contracting Entity individually, adjusting the cleaning products which we use to the needs and requirements of our customers.

We spare no efforts to make the services which we provide people-friendly and eco-friendly.
In order to render high-quality cleaning services we use professional cleaning products such as chemical concentrates manufactured by world’s leading manufacturers.

Our technological advisors maintain close cooperation with our employees directly responsible for cleanliness on our customers’ premises in order to improve, on constant basis, the quality and the technology of the services which we render and to increase our customers’ satisfaction.
We clean:
 • office and administration space,
 • production halls and warehouses,
 • industrial facilities (production of foodstuffs, metal and electronic products),
 • sports facilities (sports halls, swimming pools, pitches and sports fields, cloak rooms),
 • commercial space and exhibition space, squares and sites,
 • the areas of housing estates and housing cooperatives.