>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
ZARZĄD / MANAGEMENT
PIAST GROUP Sp. z o.o.

Zarząd Spółki
Company's Management Board
Zbigniew Kozica
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Ludwik Burzmiński
Wiceprezes Zarządu ds. Usług Ochrony
Vice-President of the Management Board
in charge of Protection Services

Przemysław Hałucha
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Vice-President of the Management Board
responsible for Development
Stanisław Marek
Członek Zarządu
Member of the Board

Lesław Hałucha
Członek Zarządu
Member of the Board
PIAST BUSINESS SERVICE Sp. z.o.o.

Zarząd Spółki
Company's Management Board
Przemysław Hałucha
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Elżbieta Kozica
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych
Vice-President of the Management Board responsible
for Financial Matters

Zbigniew Kozica
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Vice-President of the Management Board responsible
for Strategy and Development

Ludwik Burzmiński
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Usług Ochrony
Vice-President of the Management Board in charge of Protection Services
Krzysztof Biliński
Członek Zarządu ds. Analiz i Nadzoru
Member of the Board responsible
for Analysis and Supervision
"PIAST" PATROL Sp. z o.o.

Zarząd Spółki
Company's Management Board
Marek Wajda
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Grażyna Żukowska
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Finansowych
Vice-President of the Management Board responsible
for Financial Matters

Ludwik Burzmiński
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Usługi Ochrony
Vice-President of the Management Board in charge of Protection Service